web stats
slideshow
Antero Leppänen

Muualla verkossa

150331 Erilaisten aikakausien johtajat (SSS 31.3.2015)

Salosta tuli kaupunki vuonna 1960. Tähän mennessä meillä on ollut viisi kaupunginjohtajaa. Antti Rantakokko on johtanut kuntaliitoksesta lähtien. Häntä ennen tehtävää vuosikymmenen verran hoiti Matti Rasila, joka seurasi Reijo Lindqvistiä. Hänen edeltäjänsä ovat jo edesmenneitä.

Reijo Lindqvist valittiin virkaansa 1986. Salon valtuustossa oli silloin vielä vasemmistoenemmistö ja Lindqvist julkidemari. Apulaiskaupunginjohtajuus puolestaan kuului kokoomukselle. Virkanimitykset olivat tuolloin vielä avoimesti poliittisia. Se oli maan tapa. Lindqvist on koulutukseltaan ekonomi, joka piti ohjakset tiukasti omissa käsissään johtokeskuksenaan Heikolan talon kulmahuone. Hänen kaudellaan Salo koki 80-luvun lopun talouden ylikuumenemisen sekä sitä seuranneen laman ja sen jälkeisen Nokian tuoman nousun. Talouden valtavan nopeaa nousua Salossa 90-luvun puolivälissä kuvaa hyvin se, että parhaimmillaan työpaikat lisääntyivät 2500:lla kahdessa vuodessa. Talouden kasvu nosti myös paikallisen kokoomuksen kannatusta ja vaikutusvaltaa, mikä ei ainakaan helpottanut sosialidemokraattisen kaupunginjohtajan asemaa.

Kokoomukselaisena valittua Matti Rasilaa on joskus leikillisesti kutsuttu Hannu Hanheksi, koska hän toimi kaupunginjohtajana aikana, joka tulee jäämään Salon kaupungin hyvinvoinnin historiaan kaikkein loistavimpana kautena: Rasilan aloittaessa kaikki kaupungin taloudellista kehitystä kuvaavat mittarit olivat vihreällä ja viisarit osoittivat yläviistoon. Kun hän lähti kulmahuoneesta, Salon kaupunki oli ajautumassa globaalisen laman syövereihin, eikä Nokiastakaan enää ollut nostajaksi vaan päinvastoin. Rasila ei ole ekonomisti vaan käsistään kätevä opettajataustainen humanisti, joka ihmetteli, miksi luokassa kysymykset tekee se, joka varmasti tietää vastaukset.
On hyvä jälleen kerran muistaa, että ilmiöiden ajallinen yhteys ei suinkaan tarkoita niiden välistä syy- ja seuraussuhdetta. Matti Rasila ei nostanut Nokiaa eikä myöskään ollut syyllinen kaupungin syömähampaan menettämiseen. Salon talouden lento kesti toistakymmentä vuotta, mutta romahdus tapahtui paljon lyhyemmässä ajassa.

Lienee kohtuullista hyväksyä, että korjaavat toimenpiteet vievät kaksi vaalikautta. Vuoden 2007 kesäkuussa Salon seudun kymmenen kunnan liitos päätettiin toteuttaa ymmärtääkseni kahdesta syystä: Ensinnäkin siksi, että naapurit halusivat päästä haukkaamaan Salon alati kasvavasta kultamunasta. Toiseksi siksi, että tuolloin pakkoliitosten uhka oli todellinen; vapaaehtoista yhdistymistä palkittiin 17 miljoonan euron kertapalkkiolla.
Kun Salo haki Rasilalle seuraajaa vuonna 2008, loppupeleissä oli kolme hakijaa, joista vain yhdellä oli kokemusta kuntajohtamisesta. Valituksi tuli keskustan miehenä pidettävä Antti Rantakokko. Kun Lindqvistin kausi sisälsi laskua ja nousua, Rasilan nousua ja korkeaa vaakalentoa, Rantakokon aika tullaan muistamaan syvällä mustissa vesissä uimisesta. Olisi kuitenkin yksisilmäistä ja epä-älyllistä osoittaa syylliseksi kaupunginjohtajaa. Yleinen sekä Salon oma taloustilanne ja päättäjät ovat oleellisia muuttujia.
Avoimista 80-luvun poliittisista virkanimityksistä on maassa siirrytty näennäisesti epäpoliittisiin, vaikka päättäjät vielä nykyäänkin valitaan vaaleilla, joissa he esiintyvät poliittisin tunnuksin. Tämä kaksinaamaisuus aiheuttaa ilmiöitä, joiden synnyttämistä kutsun suhmuroinniksi. Päättäjien poliittinen suhmurointi tapahtuu lieventävien mutta virkamiesten raskauttavien asianhaarojen vallitessa.

Uutiset Salo.fi

Terveyspalveluiden hallinnon yhteystiedot

The post Terveyspalveluiden hallinnon yhteystiedot appeared first on Salo.

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Kuka Helsinkiä johtaa?

Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat olleet otsikoissa jo useamman kuukauden ajan. On surullista, miten välinpitämättömästi niin pormestari Juhana...

Lue lisää »

Viro poistaa Neuvostoliiton muistomerkit pois julkisilta paikoilta – ”Venäjä käy kansanmurhanomaista sotaa Ukrainaa vastaan”

Viron hallitus on päättänyt poistaa Neuvostoliiton muistomerkit pois julkisilta paikoilta ympäri Viroa. Asiasta kertoivat Viron pääministeri Kaja Kallas...

Lue lisää »