web stats
slideshow
Antero Leppänen

Muualla verkossa

150710 Vertailun vuoksi (SSS 10.7.2015)

Paikallispoliittisessa intoilussa joku aina silloin tällöin vertaa Saloa Kreikkaan. Kai sen kuvitellaan antavan lisäpontta ja uskottavuutta ääripessimistisille kauhuskenaarioille. On kuitenkin hyvä muistaa, että sama lippis ei sovi omenalle ja melonille. Lähemmässä tarkastelussa Kreikalla ja Salolla saattaa olla vain yksi yhteinen tekijä: näköalattomuus.

Kreikalla on vuosien aikana kertynyt julkista velkaa, jonka määrä tällä hetkellä on noin 180 prosenttia BKT:sta, kun sitä euromaalla saisi olla korkeintaan 60 prosenttia. Salon velkamäärä taas on pienempi kuin kunnilla keskimäärin ja noin puolet Vantaan ja Kotkan luvuista, jotka ovat maan korkeimmat.
Kreikan johto sekä kansa ovat sitä mieltä, että velkojien olisi suostuttava leikkaamaan lainoja 30 prosentilla. Salon virkamiesjohto tai kaupunginhallitus ei ole koskaan edes vihjaissut, että kaupunki ei huolehtisi veloistaan kaikkine korkoineen, jotka onneksi nyt ovat ilmeisesti alimmalla mahdollisella tasolla. Päätetty linjaus on, että absoluuttinen lainamäärä ei enää lainkaan lisäänny.

Kun Kreikka liittyi euroalueeseen, se antoi tarkoituksellisesti vääriä tietoja taloudestaan eli valehteli tuleville kumppaneilleen. Salon kaupunki laatii vuosittain talousarvion ja vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen. Tiedossani ei ole seikkoja, jotka heittäisivät epäilyksen varjoja annettujen tilinpäätös- ja taselukujen ja sitä kautta valmistelevien viranhaltijoiden ja päättäjien päälle.
Sopeuttamisohjelmaan sisältyvistä leikkauseuroista ei tosin vallitse yksituumaisuutta, mutta ne ovat ymmärtääkseni verrattavissa talousarviolukuihin ja ovat juridisessa mielessä nimensä mukaisesti arvioon eivätkä tietoon perustuvia.

Kreikassa kansalaiset ovat hoitaneet laskunsa käteisellä eivätkä pankkien kautta. Tositteita eli todisteita ostamisesta ja myymisestä ei siten ole jäänyt. Käteismaksujen käytöllä on varmaankin ollut suora yhteys korruptioonkin, vaikka mukana on saattanut olla myös epäluottamusta pankkeja kohtaan.
Nyt eri medioissa leviävät anekdootit väärinkäytöksistä kuten sokeiden saaresta ja eläkkeitä nostaneista kuolleista sieluista. Kaikki revittelyt eivät varmaan kestä kriittistä tarkastelua. Virkamies- ja viranomaistoiminta eivät kuitenkaan ole salolaisella tasolla.
Salon kaupunki on saanut ja saa sille kuuluvat verot, sillä laillista verosuunnittelua pystyvät harrastamaan vain kaikkein varakkaimmat kuntalaiset, eikä laajamittaisesta veronkierrosta ainakaan ole saatu näyttöä. Kaupungin kannalta valitettavaa on, että salolaiset veronmaksajat ovat valtakunnallisessa tarkastelussa keskimääräistä vähätuloisempia palkkatyöläisiä ja pienillä eläkkeillä kituuttavia.

Kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön rehellisyys ja moraali ovat ymmärtääkseni hyvää tasoa, sillä kirjanpitorikokset ja kavallukset tapahtuvat yksityisellä sektorilla. Salossa ei myöskään ole harrastettu espoolaista ICT-politiikkaa eli 1000 tietokoneen hävittämistä taivaan tuuliin. Kritiikkiä kaupungin henkilöstö on saanut sairauspoissaolojen määrästä, mutta siihenkin on tartuttu ja toivottavasti myös saavutetaan positiivisia tuloksia. Hyvä on kuitenkin muistaa, että sairaus ei ole synti ja työhyvinvointiin tulee panostaa myös julkisella sektorilla.

Kreikka on maksukyvytön ja euromaiden – kai lähinnä Saksan ja Ranskan – armoilla. Salon on kyllä saatava poikki tappiollisten tilinpäätösten putki, mutta se voi tehdä ratkaisunsa ilman ulkopuolista painostusta, mikäli sellaiseksi ei lasketa kuntalain asettamia reunaehtoja.

Uutiset Salo.fi

Terveyspalveluiden hallinnon yhteystiedot

The post Terveyspalveluiden hallinnon yhteystiedot appeared first on Salo.

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Kuka Helsinkiä johtaa?

Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat olleet otsikoissa jo useamman kuukauden ajan. On surullista, miten välinpitämättömästi niin pormestari Juhana...

Lue lisää »

Viro poistaa Neuvostoliiton muistomerkit pois julkisilta paikoilta – ”Venäjä käy kansanmurhanomaista sotaa Ukrainaa vastaan”

Viron hallitus on päättänyt poistaa Neuvostoliiton muistomerkit pois julkisilta paikoilta ympäri Viroa. Asiasta kertoivat Viron pääministeri Kaja Kallas...

Lue lisää »